Oskar Herbert Sjögren

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger alla immateriella rättigheter efter Carl Malmsten. De ingår och övervakar avtal med serietillverkande företag gällande licenstillverkning och marknadsföring av produkter formgivna av Carl Malmsten. O.H. Sjögren är ett av de licensierade företagen. Royaltyn från licenstagarna finansierar Stiftelsens stipendier.

Carl Malmsten-arkivet tar emot förfrågningar som rör identifiering av möbler ritade av Carl Malmsten. För att de skall kunna identifiera en möbel behöver de ett foto taget rakt framifrån och ett i profil samt närbilder på detaljer och eventuell märkning. Upplysningar om möbeln – vem som ägt den, var och när den är köpt samt var den är tillverkad, är också till hjälp. Du når Carl Malmsten-arkivet via e-postadressen info@carlmalmsten.se.