Möbeltillverkning

På O.H. Sjögren har vi tillverkat möbler i över 100 år. Produktionen har utvecklats efterhand men vår idé om högsta tänkbara kvalitet är densamma. Vår tillverkning baseras på hantverksmässiga metoder.

Det är kunskapen och erfarenheten som ärvts genom generationer som gör våra möbler unika. Vi använder oss i första hand av miljövänliga material och lokala underleverantörer.

Nedan följer den process varje möbel genomgår från beställning till färdig möbel.

Trästommen i våra möbler byggs av svensk trä. Varje detalj i stommens uppbyggnad sågas ut för hand. Vid detta moment kontrolleras trät, Därmed undviks kvistar vid kritiska punkter som kan äventyra stommens hållbarhet.

Trädetaljerna monteras ihop för att skapa möbelns trästomme. Ihopmonteringen sker till stor del genom limning och fogning. På så vis skapas en massiv trästomme med extrem hållbarhet. En soffträstomme som denna kan bestå av 60 olika detaljer som var för sig sågas ut, fogas samman och monteras ihop en massiv stomme.

När en möbel beställts hämtas trästommen och stoppningsarbetet påbörjas. Varje möbel tillverkas individuellt åt köparen.

På träsommen påbörjas nu ett uppbyggnadsarbete av resår och stoppning. Grunden i sitsen består av nozag fjädrar och i många av modellerna används dubbel resår med sprialfjädrar. Den mjuka stoppningen består av polyeter och kallskum av olika hårdhet och egenskaper, som byggs upp i flera lager, hårdare material underst och mjukare över för att skapa optimal komfort. En fåtölj kan innehålla drygt 30 mjuka stoppdetaljer som för hand formas kring möbeln för att ge den dess form. Ett arbete som kräver stor noggrannhet och erfarenhet för att ge möbeln dess rätta form.

När det valda tyget har levererats till fabriken skärs det ut individuellt för att passa möbelns alla delar. Mallar läggs ut och passas in för erhållande av perfekt mönsterpassning.

De utskurna bitarna kantas och sys samman. Färgen på tråden anpassas för att matcha tyget. Den stora variationen av tyger av olika tjocklek, bredd och kvalitet ställer krav på anpassning av tillskärning och sömnad för att åstadkomma en exakt passform.

Arbetet med klädseln av tyget (tapetseringen) är den del av tillverkningen som kräver störst erfarenhet och hantverksskicklighet, och är det mest tidskrävande momentet. Det är av yttersta vikt att tyget spänns och viks på rätt ställen för att skapa en jämn, symmetrisk och vacker klädsel.

Många modeller har en markering med knappar i ryggen. Dessa ger djupeffekt och mönsterpassas i förekommande fall.

På vissa ställen måste tyget sys för hand för erhållande av bästa resultat.

Kontroll, slutjustering och signering av tapetseraren. En kvalitetsmöbel har skapats som rätt använd kan komma till glädje för flera generationer.