Historien om Carl Malmsten & O.H. Sjögren

Carl Malmsten var redan på 50-talet en framgångsrik och välkänd möbelformgivare. Han drev sin verksamhet från Stockholm och de möbler som han skapade lät han tillverka i små serier på mindre verkstäder vilket medförde att möblerna blev väldigt dyra och därmed otillgängliga för de flesta människor. Carl bestämde sig då för att välja ut ett antal producenter vilka kunde tillverka hans möbler i större volymer och till lägre priser utan att för den skull göra avkall på överordnade mål såsom kvalitet, skönhet i formspråk och ändamålsenlighet. I detta syfte reste Carl runt i södra Sverige för att studera lämpliga fabriker.

I Tranås kom han i kontakt med O.H. Sjögren som han ansåg fyllde alla de höga krav han ställde på tillverkning av stoppade möbler. Detta företag kom på så vis att ingå i den krets av 13 utvalda tillverkare som kallades "Nyckelverkstäderna". Samarbetet inleddes med en utställning på Röhsska museet i Göteborg där Nyckelverkstäderna och de nyframtagna modellerna presenterades.

Framöver så reste Carl minst en gång om året till Tranås för att tillsammans med Gustav och Olle Sjögren skapa nya modeller. Verkstadsarbete varvades med ritbordsarbe. Tillverkningsprogrammet blev allt mer omfattande och kom så småningom att utgöra merparten av O.H. Sjögrens tillverkning.