Oskar Herbert Sjögren

O.H. Sjögren

O.H. Sjögren i Tranås är ett av landets äldsta möbelfabriker och är tillverkare av bland annat Carl Malmstens möbler. Företaget drivs idag av Håkan och Jakob Sjögren som är fjärde generationens företagsledare i samma familj.

Redan på 1870-talet grundades det företag som idag heter AB O.H. Sjögren. Företaget drevs då av sadelmakare C. Rosén, men övertogs 1902 av Oskar Herbert Sjögren.

Under de över 140 år som företaget existerat har det sedan Oskar Herberts övertagande för 113 år sedan drivits av fyra generationer Sjögren.


Sadelmakare C. Rosén

Oskar Herbert Sjögren 1902 -1936

1902 övertog den då 25 årige och tämligen nyblivne sadelmakargesällen Oskar Herbert Sjögren ett sadelmakeri på Storgatan i Tranås. Rörelsen försåg traktens invånare med bl.a. reseffekter och glasögonfodral.

Första världskriget kom att medföra ett uppsving för verksamheten, då försvaret behövde se över sina förråd av uniformer och annan utrustning som på den tiden till stora delar utgjordes av sadelmakarprodukter såsom livremmar, packsadlar o.dyl.

1917 flyttade företaget till en annan del av Tranås och blev granne med Tranås Vagnfabrik (ett företag som också fortfarande finns kvar i Tranås.) Företagen inledde ett samarbete och den huvudsakliga verksamheten blev att stoppa säten till hästvagnar.

Under slutet av Oskar Herberts tid fick bilismen sitt genombrott och marknaden för hästvagnar minskade erfterhand. Oskar Herbert rådde då två av sina söner att utbilda sig till möbeltapetserare. Steget från att stoppa vagnssäten till att stoppa soffor var inte så stort.


Olle och Gustaf Sjögren

Olle Sjögren 1936 -1973

Efter att sönerna Olle och Gustaf tagit över företaget kom verksamheten allt mer att inriktas mot stoppmöbeltillverkning. Detta hängde delvis samman med att en annan tapetserarfirma lade ner sin verksamhet och modeller och personal övertogs av Sjögren.

Bröderna var måna om att tillverka möbler av högsta tänkbara kvalitet och fick kunder över hela landet. Under denna tid blev NK i Stockholm den största och viktigaste kunden. Verksamheten växte sakteliga i omfattning fram till mitten på 50-talet då företaget kontaktades av professor Carl Malmsten. Denne var på jakt efter företag som kunde tillverka en ny serie möbler som var ämnade för en bredare allmänhet. Han ville därför hitta någon som kunde producera i större skala utan att göra avkall på de krav han ställde på kvalitet och hantverksutförande. Efter att ha rest runt i Småland i jakt på tillverkare av soffor och fåtöljer föll hans val på O.H. Sjögren. Detta företag tillfredsställde hans högt ställda krav på kvalitet och hantverksskicklighet med produktion i större skala. I samarbete med bröderna Olle och Gustav komponerade Carl Malmsten många av de modeller som har blivit klassiska. Samarbetet med Carl Malmsten blev en stor framgång och svarar än idag för merparten av Sjögrens produktion.

1964 växte företaget ur sina gamla lokaler och byggde då den nuvarande fastigheten.


Erik Sjögren

Erik Sjögren 1973 - 2005

1973 tog Olles son Erik Sjögren över företaget. Från 70-talet och framåt har företaget vid sidan om Malmstenmöblerna satsat på att arbeta som tillverkare åt andra premiumvarumärken. Bland de stora uppdragsgivarna återfinner man Svenskt Tenn som sedan början av 80-talet låter tillverka sin kollektion av Josef Franks soffor och fåtöljer hos O.H.Sjögren. I början av 90-talet inledde företaget ett samarbete med R.O.O.M och tillsammans med dem introducerades Howardmöblerna i Sverige.

1980 och -90 talen var generellt sett en dyster tid för svensk möbelindustri. Perioden präglades av att billiga importerade möbler tog stora marknadsandelar. Många fristående möbelbutiker anslöt sig till kedjor och inköpen kom att ske via centrala organisationer. IKEAs växande marknadsandelar satte priset i fokus. Ett lågt pris blev det viktigaste säljargumenet för möbler. Svensk möbelindustri hade svårt att priskonkurrera och stora delar av branschen slogs ut. Denna utveckling förstärktes ytterligare under 90-talet då lågprisimporten från Östeuropa och Asien växte sig allt starkare.

Genom stadigt fokus på att vara den tillverkare som kunde svara upp mot de allra högst ställda kvalitetskraven och inte försöka priskonkurrera med lågkvalitativa importmöbler så har företaget stärkt sin position som en av landets ledande kvalitetsmöbeltillverkare.


Håkan Sjögren

Håkan och Jakob Sjögren 2005 -

Idag drivs företaget av grundaren Oskar Herberts sonsonsöner Håkan och Jakob Sjögren. Håkan började i företaget 2005 och övertog företaget från sin far Erik. 2012 började även Jakob på företaget. Idag arbetar cirka 20 personer på företaget som har tre huvudinriktningar.

Den största delen utgörs fortfarande av tillverkning och marknadsföring av Carl Malmstens soffor och fåtöljer. Utöver detta står Svenskt Tenn för en betydande del. Sedan 2010 har även stolen Seat Up som uppfunnits och patenterats av Håkan Sjögren kommit att bli en betydande produkt för företaget och står idag för en tredjedel av företagets produktion.

Företagets policy är nu liksom tidigare att slå vakt om hantverksmässiga tillverkningsmetoder och att försvara sin ställning som det företag som erbjuder den högsta tillverkningskvalitet som svensk stoppmöbelindustri kan erbjuda.